"De Teamspiegel is voor ons een waardevolle tool om als peilstok te gebruiken. In onze sessies gebruiken we de output van de teamspiegel om teamleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Zo neemt het vertrouwen en de openheid toe waardoor het team effectieve stappen kan maken in de ontwikkeling. Een aanrader voor iedereen die aandacht heeft en wil investeren in teamontwikkeling. Al onze vragen en wensen mbt de teamspiegel worden altijd enthousiast en professioneel opgepakt door Ramon van Teamspiegel. We halen veel plezier en inspiratie uit het contact met hem."
Willemien Pekelharing en Janine Vinken, beide psycholoog-trainers
"De Teamspiegel heeft ons geholpen om het goede gesprek te voeren over waar we staan als team en waar we aan willen werken. Voor een deel bevestigden de uitkomsten wat we eigenlijk al wisten. Bijvoorbeeld dat we de rollen beter konden verdelen. Maar voor een deel leverde het ook onverwachte inzichten op. Zoals dat we verdeeld waren over hoe we keken naar de prestaties die we leveren. Over een paar maanden gaan we de teamspiegel zeker weer invullen om aan de hand van de uitkomsten weer een goed gesprek te hebben met elkaar en om te kijken of de acties die we nu hebben genomen, het juiste effect hebben.”
Nienke Hendriks van de Weem, Veranderkundig Adviseur
"Vaak denk je als leidinggevende dat je alles wel weet wat er zich af speelt in je teams maar mede door de Teamspiegel ben ik toch wel wijzer geworden en werd aangetoond dat mijn gevoel en of kennis niet altijd klopte. Waar ik het grootste onderling vertrouwen verwachtte bleek dat er dan niet te zijn of was bijvoorbeeld de open communicatie ver te zoeken. Ook de teamleden zelf leerden er van want men ontdekte dat hun eigen beleving soms sterk afweek van datgene wat de collega dacht en dat geeft boeiende en leuke (soms pittige) discussies.”
Haye Folkertsma, Hoofd Zorg van twee zorgcentra
"De Teamspiegel was een fijne methode om met elkaar de samenwerking te bespreken. De teamdag is zeer goed ontvangen en was een doorbraak in onze samenwerking. Na drie maanden rolt de bal nog steeds!”
Theo Winkelmolen en Veronique Plum, Teamleiders

Contact

info@teamspiegel.nu
0570 244133

Privacy & cookies

Privacy verklaring